n
2019-10-11
Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрүүд /2019-2020 он/
Чадамжийн нэгж 1: Компьютерийн техник хангамжыг суурилуулах, засварлах - 2019 он /Анги:ЦТТҮА-3а/

Чадамжийн нэгж 2: ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах - 2019 он /Анги: КО-1а2/

Чадамжийн нэгж 3: Компьютерийн техникийн үндэс - 2019 он /Анги:ЦТТҮА-1а1/

Чадамжийн нэгж 4: Дагалдах төхөөрөмжийг ашиглах - 2019 он /Анги:КО-1а2/

Чадамжийн нэгж 5: Компьютер хэрэглээ-1 - 2019 он /Анги:ЦТТҮА-1а1/

Чадамжийн нэгж 6: Компьютер хэрэглээ-2 - 2019 он /Анги:ЦТТҮА-1а1/


 
Бичсэн: bu_msut цаг: 10:10 | Хөтөлбөр
Холбоос | email -ээр явуулах |


Сэтгэгдэл:

:-)
 
xaax