n

Цахим хэрэглэгдэхүүн

бичсэн: bu_msut, 2019-11-05, 15:14
ЧНэгж: Компьютер хэрэглээ-2
ЛЕКЦ 1
 
СЭДЭВ: Photoshop програмын  тухай
 
Хичээлийн агуулга
Ш  Photoshop програмын   үүрэг,  зориулалт
Ш  Зурган файлын  шинж  чанар  төрлүүд 
 
 
Photoshop програмын   үүрэг,  зориулалт
 Adobe Photoshop CS3  програм нь фото болон төрөл бүрийн зураг засварлах, зураг эвлүүлэн зохиомжлох, зураг зурахад зориулагдсан програм юм.  Мөн хэвлэлийн эх бэлтгэхэд өргөн ашигладаг. Сонин сэтгүүл, хаяг реклам...